Cyklistický klub Svätý Jur

Údaje klubu:

Adresa:

Prostredná 5
Svätý Jur
90021

IČO: 36076333
DIČ: 2022014940

č.účtu: 0186532776/0900
IBAN:   SK4709000000000186532776
BIC:     GIBASKBX

Registračné číslo zápisu v registri občianskych združení MV SR č :
VVS/1-900/90-26080


Členovia výboru:
predseda:             Ing.Juraj Hupka - 0918 713 807, juraj.hupka@gmail.com
podpredseda:     Vincent Hupka - 0917 733 582, vincent.hupka@gmail.com

Manažéri:
                              Tomáš Medo - 0905 976 827, proximity999@gmail.com
                              Juraj Čáp - 0911 788 380

Člen:
Miroslav Reingraber - 0910 994 056