Kategórie / Categories

Kategórie:

Maratón - Dlhá trať - 70km
MM Muži 19 - 39 rokov 1984 - 2004
MBM Muži Masters B 40 - 49 rokov 1974 - 1983
MCM Muži Masters C 50 - 59 rokov 1964 - 1973
MDM Muži Masters D 60 rokov a viac 1963 a skôr
ZM Ženy 19 a viac rokov 2004 a skôr
Polmaratón - Stredná trať - 42km
JP Juniori 17 - 18 rokov      (*) 2005 - 2006
MP Muži 19 - 39 rokov 1984 - 2004
MBP Muži Masters B 40 - 49 rokov 1974 - 1983
MCP Muži Masters C 50 - 59 rokov 1964 - 1973
MDP Muži Masters D 60 rokov a viac 1963 a skôr
ME Muži E-bike Pedelec                          (*)  
ZJP Juniorky 17 - 18 rokov      (*) 2005 - 2006
ZP Ženy 19 - 39 rokov 1984 - 2004
ZMBP Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1974 - 1983
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac 1973 a skôr
ZE Ženy E-bike Pedelec                          (*)  
Štvrťmaratón - Krátka trať - 21km
ChŠ Chlapci do 15 rokov      (**) 2009 a neskôr
Kadeti 15 - 16 rokov      (*) 2007 - 2008
Juniori 17 - 18 rokov      (*) 2005 - 2006
Muži 19 - 39 rokov 1984 - 2004
MBŠ Muži Masters B 40 - 49 rokov 1974 - 1983
MCŠ Muži Masters C 50 - 59 rokov 1964 - 1973
MDŠ Muži Masters D 60 rokov a viac 1963 a skôr
Dievčatá do 15 rokov      (**) 2009 a neskôr
ZKŠ Kadetky 15 - 16 rokov      (*) 2007 - 2008
ZJŠ Juniorky 17 - 18 rokov      (*) 2005 - 2006
Ženy 19 - 39 rokov 1984 - 2004
ZMBŠ Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1974 - 1983
ZMCŠ Ženy Masters C 50 rokov a viac 1973 a skôr
ŠKODA Family - 5km
1 dospelý + 1 chlapec vo veku 8 - 11 rokov
1 dospelý + 1 chlapec vo veku 12 - 14 rokov
1 dospelý + 1 dievča vo veku 8 - 11 rokov
1 dospelý + 1 dievča vo veku 12 - 14 rokov

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

(*) Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
(**) Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať na trase štvrťmaratónu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Odporúčame doprovod pretekára počas celej trate! Doprovodná osoba musí byť tiež riadne prihlásená!

Kategória Family - 1 dospelá osoba + dieťa vo veku 8 - 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Každý z dvojice musí ísť na samostatnom bicykli. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.
Štart kategórie Family sa uskutoční iba v prípade, ak bude v piatok 28.4.2023 prihlásených minimálne 10 dvojíc! V prípade, že sa štart neuskutoční, štartovné vopred prihláseným samozrejme vrátime. 

 

Slovenský pohár sa vypisuje pre tieto kategórie :

 • Kadeti - krátka trasa (štvrťmaratón)
 • Kadetky - krátka trasa (štvrťmaratón)
 • Juniori – stredná trasa (polmaratón)
 • Juniorky – stredná trasa (polmaratón)
 • Muži Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
 • Muži Masters - 40 - 49 rokov - dlhá trasa (maratón)
 • Muži Masters - 50 rokov a starší - dlhá trasa (maratón)
 • Ženy Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
 • Ženy Masters - 40 rokov a vyššie - stredná trať (polmaratón)
   

Držitelia licencií SZC elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Každý účastník pretekov získava po prihlásení Národnú licenciu SZC, ak dovtedy nemá licenciu pridelenú.
Body za preteky do sérií sa počítajú podľa súťažného poriadku danej série.