Propozície / Proposition - ŠKODA Svätojurský MTB maratón 2023

14.ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti Malých Karpát neďaleko Bratislavy. Preteky sa konajú pod záštitou primátora mesta Svätý Jur - Ing.Šimona Gaburu.

Maratón je súčasťou nasledujúcich sérií:

10.ročník prestížnej série pretekov na horských bicykloch ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2023. Je čas šliapnuť do pedálov a zasúťažiť si na vynovenej ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Opäť sú pripravené skvelé trate pre profíkov, začiatočníkov. Aj tento rok vás čaká špeciálna kategória ŠKODA Family rodinné tímy, atmosféru prestížnych profesionálnych pretekov si tak môžu naplno užiť aj rodiny s deťmi a navyše dostanú šancu vyhrať skvelé ceny. Našou snahou je maximálne ekologický prístup, čo zahŕňa používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu.

Dátum konania:
     sobota 29.4.2023

Štart:
     Svätý Jur námestie:

 • 09:00 Dlhá trať
 • 09:40 Stredná trať - E-biky
 • 10:00 Stredná trať - prvá vlna
 • 10:30 Stredná trať - druhá vlna
 • 11:00 Krátka trať
 • 11:20 Family trať
     Prvá vlna na strednej trati - 300 štartujúcich - doporučujeme prihasovanie pretekárov s vyššou výkonnosťou.

Cieľ:
     Futbalový štadión, Svätý Jur

Prezentácia:
     Futbalový štadión, Svätý Jur - Príjazdová cesta bude vyznačená šípkami.

 • 28.4.2023 od 16:00 do 20:00
 • 29.4.2023 od 07:00 do 08:30 pre dlhú trať
                 od 08:00 do 09:30 pre strednú trať
                 od 09:00 do 10:30 pre krátku a Family trať 
   

Vyhlásenie výsledkov:
     14:30 futbalový štadión

Prihlásenie:

 • Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 27.4.2023 do 23:59 hod. 

Štartovné:

 • €30 - pri uhradení štartovného do 31.3.2023 so štartovacím balíčkom a suvenírmi 
 • €30 pri uhradení štartovného od 1.4.2023 do 27.4.2023 so štartovacím balíčkom a bez suvenírov
 • €35 - pri uhradení štartovného na mieste  28.4.2023 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry
 • €40 - pri uhradení štartovného na mieste  29.4.2023 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry

Kategória Junior / Juniorky / Kadet / Kadetky / Chlapci / Dievčatá majú nárok na 50 % zľavu zo štartovného podľa dátumu úhrady. 

 • Štartovné v kategórii Family platí iba dospelý pretekár podľa dátumu úhrady, dieťa štartovné neplatí.
 • Pri úhrade štartovného v hotovosti akceptujeme maximálne 100€ bankovku!
 • Vrátenie štartovného (storno prihlášky) je možné, najneskôr však 5 pracovných dní pred konaním pretekov!
 • Pri neúčasti vopred prihláseného pretekára sa štartovné nevracia.
 • Štartovné je možné presunúť na iného pretekára aj v deň konania pretekov (na prezentácii) - podmienkou je včasný príchod na prezentáciu (minimálne 1 hodinu pred štartom).

     Štartovné zahŕňa <klikni>

Zabezpečenie:

 • Prihlásenie : ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.,Moravecká 22, Topoľčianky, vos@vos-tpk.sk, Richter - 0905 265 137
 • Časomiera: ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.,Moravecká 22, Topoľčianky, vos@vos-tpk.sk, Richter - 0905 265 137
 • Prvá pomoc: Dopravná a záchranná zdravotná služba, Šenkvická 1, Pezinok, zodpovedná osoba: Mgr.Boris Kováč - 0910 135 155
   
Podmienky účasti:
 • certifikovaná cyklistická prilba na hlave počas celých pretekov
 • štart e-bajku je možný len v kategórii na to vyhradenej
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
 • mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil
Podmienky účasti pre elektrobicykle:
 • Platia všetky body z predošlého odseku
 • Výmena, alebo dobíjanie batérie počas pretekov nieje dovolené
 • Pretekár svojim podpisom prihlášky vyhlasuje, že elektrobicykel a žiadne jeho časti niesú dodatočne upravené "čipované" a pretekár umožní pred štartom a po dojazde do cieľa obhliadku ebiku.
 • Nominálny výkon motora nesmie prekročiť 250W.
V cieli bude :
 • umývanie bicyklov
 • úschovňa bicyklov
 • sprchy pre pretekárov
 • občerstvenie
 • prezentačné stánky partnerov podujatia
 • degustácia kvalitných Svätojurských vín od Víno Matula    

vino_matula.jpg

 • Aktivity v ŠKODA village:
  • Na pretekoch nebudú chýbať sprievodné akcie.
    
 • Na podujatí bude prevádzkovaná fotoslužba od firmy FaxCopyPro, viac info. nájdete tu.   

banner-hviezda_SVJ_2020.jpg
Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia.

     Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Ubytovanie:

Záverečné ustanovenia:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené !
 • Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na zmeny programu.

2017_reklama_skoda.jpg