Propozície

Aktualizovali sme propozície na rok 2020 a spustili sme aj prihlasovanie.
Upozorňujeme na dôležité informácie:
1. Nebude možné sa prihlásiť ani zaplatiť štartovné na mieste!!!
2. Počet štartujúcich je limitovaný na 300!

Hlavný partner
Partneri