Rekord trate

Dodatočne GRATULUJEME novému držiteľovi rekordného času na Drapáku VLADIMÍROVI HOJDÍKOVI, ktorý prekonal doterajší rekord Jána Gálika z roku 2014 o 7 sekúnd. 
Za prekonanie rekordu bude Vladimírovi odovzdaná finančná odmena 50€.

Generálny partner
Partneri