Prihlásenie

Prihlásenie:

 • Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 19.4.2024 do 23:59 hod. 
 • Platba za štartovné je cez platobnú bránu v poslednom kroku prihlásenia.

Štartovné:

 • 30€ - pri uhradení štartovného do 31.3.2024 so štartovacím balíčkom a suvenírmi 
 • 30€ - pri uhradení štartovného od 1.4.2024 do 18.4.2024 so štartovacím balíčkom a bez suvenírov
 • 36€ - pri uhradení štartovného na mieste  19.4.2024 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry
 • 40€ - pri uhradení štartovného na mieste  20.4.2024 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry

Kategória Junior / Juniorky / Kadet / Kadetky / Chlapci / Dievčatá majú nárok na 50 % zľavu zo štartovného podľa dátumu úhrady. 

 • Štartovné v kategórii Family platí iba dospelý pretekár podľa dátumu úhrady, dieťa štartovné neplatí.
 • Pri úhrade štartovného v hotovosti akceptujeme maximálne 100€ bankovku!

  Štartovné zahŕňa

Storno prihlášky:

 • Vrátenie štartovného (storno prihlášky) je možné najneskôr do 15.4.2024 !
 • Storno poplatok je 5€.
 • Pri neúčasti vopred prihláseného pretekára sa štartovné nevracia.
 • Štartovné je možné presunúť na iného pretekára aj v deň konania pretekov (na prezentácii) - podmienkou je včasný príchod na prezentáciu (minimálne 1 hodinu pred štartom).