Cyklistický klub Svätý Jur

Údaje klubu:

Adresa:
Prostredná 5
Svätý Jur
90021

IČO: 36076333
DIČ: 2022014940

Č.účtu: 0186532776/0900
IBAN: SK4709000000000186532776
BIC:GIBASKBX

Registračné číslo zápisu v registri občianskych združení MV SR č :
VVS/1-900/90-26080

Členovia výboru:
predseda: Ing.Juraj Hupka - 0918 713 807, juraj.hupka@gmail.com
podpredseda: Vincent Hupka - 0917733582, vincent.hupka@gmail.com

Manažéri:
Tomáš Medo - 0905 976 827, proximity999@gmail.com
Juraj Čáp - 0911 788 380

Člen:
Miroslav Reingraber - 0910 994 056